מחמם מים מיידי בחשמל Clage MCX3

מחמם מים מיידי בחשמל Clage MCX3

מחמם מים מיידי נועד לספק חימום חסכוני של מים המספיק לברז אחד, למשל לכיור המטבח או כיור רחצה, וניתן להתקין אותו עם חיבור מים רגיל. כאשר פותחים את ברז המים חמים, המחמם מפעיל את עצמו באופן אוטומטי כאשר זרימת המים מגיעה לקצב המינימאלי, ומחמם את המים העוברים דרכו. המחמם מוגדר מראש במפעל לטמפרטורת יציאה של כ-31 מעלות צלזיוס, טמפרטורה אידיאלית לשטיפת ידיים. כאשר המים מגיעים לטמפרטורה זו הווסת האלקטרוני מפחית את עוצמת המתח על מנת להבטיח שטמפרטורת המים לא תעלה על ערך זה. תודות לוויסות הטמפרטורה האוטומטי, מספיק לפתוח את ברז המים החמים כדי לקבל מים בטמפרטורה קבועה ובטוחה לשטיפת ידיים. בלוח הבקרה ניתן לבחור בין הטמפרטורות C° 35( חסכוני(, C° 38( נוחות( ו- C° 45( טמפ' מקסימלית(.